• Huncút 12° IPA 750 ml
 • Masaryk – WEIZEN 11° 500ml
 • Masaryk 10°- Ležiak 500ml
 • Masaryk 12°- Ležiak 500ml
 • Masaryk 14° American IPA 500ml
 • Wywar Jozef II 750ml
 • Wywar Martin 750ml
 • Wywar Panská IPA 750ml
 • Wywar Porch Punker 750ml